Відповідно до статті 30 Закону України "Про освіту" (від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII) та наказу МОН України "Щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про освіту" " (№1/9-554 від 13 жовтня 2017 року) розміщуємо у відкритий доступ наступну інформацію та документи: 

Статут ліцею 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Витяг з єдиного державного реєстру

Розпорядження про ліцензування освітньої діяльності(№407 від 31.07.2020)

Штатний розпис

Положення про педагогічну раду закладу загальної середньої освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти  у ЗЗСО